Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

> Telefonische vergaderingen > Ad-hocvergaderingen

Oproepen in de wachtstand omzetten in een ad-hocvergadering

Schuiven Vorige Omhoog Volgende Meer

Als u verschillende oproepen in de wachtstand of wachtende oproepen plus een verbonden oproep hebt, kunt u deze omzetten in een ad-hocvergadering.

Oproepen in de wachtstand omzetten in een ad-hocvergadering:

1. Wanneer u verschillende oproepen in de wachtstand of een actieve oproep en andere oproepen in de wachtstand hebt, zal in het gadget Oproepen het pictogram Vergadering callConf worden weergegeven.
conference01

2. Klik op de knop callConfVergadering. Alle oproepen worden toegevoegd aan een vergadering.
add to conference 05

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022