Als u verschillende oproepen in de wachtstand of wachtende oproepen plus een verbonden oproep hebt, kunt u deze omzetten in een ad-hocvergadering.

Oproepen in de wachtstand omzetten in een ad-hocvergadering:

1. Wanneer u verschillende oproepen in de wachtstand of een actieve oproep en andere oproepen in de wachtstand hebt, zal in het gadget Oproepen het pictogram Vergadering callConf worden weergegeven.
conference01

2. Klik op de knop callConfVergadering. Alle oproepen worden toegevoegd aan een vergadering.
add to conference 05