Als één oproep in de wachtstand staat en één actief is, kunt u alle oproepen omzetten in een ad-hocvergadering.

Uw oproepen omzetten in een vergadering:

1.Klik op het pictogram toaster_icon_conference_calls Vergadering. U kunt ook op Ctrl+Shift+F (de standaard sneltoetscombinatie voor deze functie) drukken.

2.In het pop-upvenster wordt nu weergegeven dat de verbonden oproep een telefonische vergadering is.
toaster_conference_call