Mogelijk moet u kiesregels configureren om het nummer aan te passen dat wordt gekozen bij het plaatsen van een oproep via de one-X Call Assistant. De regels waarborgen dat het gekozen nummer een geschikt telefoonnummer is voor een uitgaande oproep vanuit uw telefoonsysteem.

Uw kiesregels instellen:

1.Klik in het meldingsgebied met de rechtermuisknop op het pictogram ca icon connected en selecteer Instellingen.

2.Selecteer Kiesregels.

3.Selecteer in het dialoogvenster Kiesregels welke kiesregels u wilt laten toepassen:

Veld

Omschrijving

Geen

Pas geen kiesregels toe.

Systeemkiesregels gebruiken (TAPI)

Pas de kiesregels van de Windows-pc toe. Deze worden ingesteld via de opties voor Telefoon en modem in het Configuratiescherm van Windows.

Aangepaste kiesregels gebruiken

Pas de kiesregels toe die u hieronder hebt ingesteld.

4.Als u Aangepaste kiesregels gebruiken hebt geselecteerd, stelt u de regels in:

Veld

Omschrijving

Het te bellen nummer heeft een buitenlijn nodig

Het voorvoegsel dat moet worden toegevoegd aan uitgaande externe oproepen.

Uw landcode

De landcode van uw land.

Uw netnummer

Het netnummer of kengetal van het IP Office-systeem.

Hoofdvoorvoegsel van PBX

Het hoofdvoorvoegsel van het PBX van de telefoonserver.

Nummer voor interlokaal bellen

De cijfers die aangeven dat het gekozen nummer een interlokaal nummer is.

Nummer voor internationaal bellen

De cijfers die aangeven dat het gekozen nummer een internationaal telefoonnummer is.

Lengte intern toestelnummer

Het aantal cijfers voor interne toestelnummers.

Lengte nationaal telefoonnummer (inclusief netnummer)

Het aantal cijfers, inclusief netnummer of kengetal, voor een nationale oproep. Bij meerdere vermeldingen moet een komma als scheidingsteken tussen de vermeldingen worden gebruikt.

Netnummer verwijderen bij lokale oproepen

Als dit wordt geselecteerd, verwijdert het systeem het netnummer/kengetal als u een lokale oproep wilt voeren. Dit veld is alleen beschikbaar als u een netnummer/kengetal hebt ingesteld.

5.Klik op OK.