Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

> Configuratie

Huntgroepwachtrijen configureren

Schuiven Vorige Omhoog Volgende Meer

U kunt het gadget Wachtrijen en agentbeheer gebruiken om details van oproepen te bekijken die in de wachtrij staan in afwachting van beantwoording door verschillende huntgroepen. Zie Huntgroepwachtrijen weergeven. Als u het gadget Wachtrijen en agentbeheer wilt gebruiken, moet u selecteren welke huntgroepen moeten worden gecontroleerd.

Alleen huntgroepen waarvoor wachtrijen zijn ingeschakeld op het telefoonsysteem worden gecontroleerd.

queues configuration

De huntgroepen bekijken die zijn geconfigureerd voor controle:

1.Selecteer op het tabblad Configureren de optie Huntgroepen.

De huntgroepen die momenteel zijn geconfigureerd voor controle worden weergegeven in de sectie Configuratie wachtrijen.

De alarmdrempels voor elke huntgroep worden eveneens weergegeven.

Een huntgroep toevoegen voor controle:

U kunt maximaal 5 huntgroepen toevoegen voor controle.

1.Selecteer op het tabblad Configureren de optie Huntgroepen.

2.Klik op Toevoegen.

3.Selecteer de vereiste huntgroep in het deelvenster Wachtrij toevoegen. U kunt het zoekvak gebruiken om te zoeken naar een huntgroep met een specifieke naam.

4.Stel de alarmdrempels in voor de huntgroep.

Aantal oproepen in wachtrij
Dit alarm wordt geactiveerd als het aantal oproepen dat wacht op beantwoording door de huntgroep de drempelwaarde overschrijdt. Bij activering veranderen de pictogrammen voor de extra wachtende oproepen van groen in rood en verandert het aantal van de wachtende oproepen eveneens in rood.

Langste wachttijd
Dit alarm wordt geactiveerd als de tijd van de langst wachtende oproep in de wachtrij van de huntgroep de drempelwaarde overschrijdt. Bij activering, verandert de langste wachttijd die voor de wachtrij wordt weergegeven in rood.

5.Klik op OK.

De alarminstellingen voor een gecontroleerde huntgroep bewerken:

1.Selecteer op het tabblad Configuratie de optie Huntgroepen.

2.Klik op het pictogram queues configuration edit icon naast de huntgroep die u wilt bewerken.

3.Pas zo nodig de alarmen aan.

4.Klik op OK.

Een gecontroleerde huntgroep verwijderen:

1.Selecteer op het tabblad Configuratie de optie Huntgroepen.

2.Klik op het pictogram queues configuration delete icon naast de huntgroep die u wilt verwijderen.

3.Klik op OK.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022