Bij Meet Me-vergaderingen die u start, wordt uw persoonllijke brugnummer gebruikt. Momenteel is dit vast ingesteld op uw toestelnummer.

U kunt als volgt de instellingen voor uw vergaderingsbrug configureren:

1.Selecteer op het tabblad Configureren de optie Telefonie.

2.Stel in het gedeelte Brugconfiguratie de bruggegevens voor de Meet Me-vergadering in die u wilt gebruiken:

Brugnummer
Dit is uw persoonlijke vergaderingsbrugnummer voor Meet Me-vergaderingen. Het komt overeen met uw toestelnummer en kan momenteel niet worden gewijzigd.

PIN audiovergadering
Dit is de pincode voor uw vergadering die is ingesteld in het telefoonsysteem en die nodig is om toegang tot uw vergadering te verkrijgen. Standaard wordt deze waarde bij het plannen van een vergadering eveneens ingesteld als de voorzitters- en deelnemerscode voor uw vergadering.

3.Klik op Opslaan.