Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Bij Meet Me-vergaderingen die u start, wordt uw persoonllijke brugnummer gebruikt. Momenteel is dit vast ingesteld op uw toestelnummer.

U kunt als volgt de instellingen voor uw vergaderingsbrug configureren:

1.Selecteer op het tabblad Configureren de optie Telefonie.

2.Stel in het gedeelte Brugconfiguratie de bruggegevens voor de Meet Me-vergadering in die u wilt gebruiken:

Brugnummer
Dit is uw persoonlijke vergaderingsbrugnummer voor Meet Me-vergaderingen. Het komt overeen met uw toestelnummer en kan momenteel niet worden gewijzigd.

PIN audiovergadering
Dit is de pincode voor uw vergadering die is ingesteld in het telefoonsysteem en die nodig is om toegang tot uw vergadering te verkrijgen. Standaard wordt deze waarde bij het plannen van een vergadering eveneens ingesteld als de voorzitters- en deelnemerscode voor uw vergadering.

3.Klik op Opslaan.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022