Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

U kunt de one-X Portal-telefoonboeken gebruiken om de deelnemers die u wilt toevoegen aan de vergadering te selecteren en te bellen en vervolgens de vergadering te starten.

Een ad-hocvergadering starten:

1. Zoek in het directoryHead telefoonboekgadget de contactpersoon die u wilt toevoegen om een vergadering mee te starten en beweeg uw cursor erover.

2.Klik op het pictogram conference. Hiermee wordt een oproep gestart via het informatiescherm voor vergaderingen van die contactpersoon in plaats van op het normale oproepscherm.
add to conference 02

3. Wanneer de partij antwoordt, vertel hen dat u hen aan een vergadering wilt toevoegen. Als zij de oproep niet beantwoorden of niet aan de vergadering willen deelnemen, positioneer dan de cursor erboven in het gadget voor oproepen en klik op het callDrop pictogram dat nu te zien is. De pictogrammen geven u eveneens de kans om een oproep in wachtstand te plaatsen of de oproep op te nemen.
add to conference 02a

4. Zoek en beweeg uw cursor over de volgende contactpersoon die u wilt toevoegen aan de vergadering.

5.Klik op het pictogram conference. De eerder toegevoegde partij wordt in wachtstand geplaatst terwijl u de vooruitgang van de oproep met de nieuwe contactpersoon hoort.
add to conference 03

6. Wanneer u alle contactpersonen hebt toegevoegd, klikt u op het callConf pictogram Vergadering in het gadget Oproepen om de vergadering te starten.
add to conference 05

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022