Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Als u de opmaak van one-X Portal hebt aangepast, kunt u deze opnieuw naar de standaardindeling zetten met behulp van de volgende optie.

settings

1.Klik op Vormgeving icon_settings. Het systeem toont de skinstijlen.

2.Klik op Fabrieksinstellingen defaultfactory . Het systeem wijzigt de one-X Portal-interface naar de standaardopmaak.

3.Klik ergens in de one-X Portal-toepassing om de instellingen te verlaten.

 

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022