Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

> Telefoonboeken

Een contactpersoon uit het persoonlijke telefoonboek verwijderen

Schuiven Vorige Omhoog Volgende Meer

Houd er rekening mee dat als dezelfde contactpersoon op verschillende persoonlijke tabbladen wordt vermeld, deze bewerking de contactpersoon alleen van het huidig weergegeven tabblad zal verwijderen. Om te controleren op welke tabbladen een persoonlijke contactpersoon wordt vermeld, selecteer Bewerken in plaats van Verwijderen.

Een persoonlijke contactpersoon verwijderen:

1.Zoek met behulp van het directoryHead telefoonboekgadget op het tabblad Start de naam die u nodig hebt uit het telefoonboek.

2.Om de getoonde namen te filteren, voert u een naam of nummer in het tekstvak boven aan het tabblad in. Wanneer u een naam invoert, zullen contactpersonen uit het telefoonboek die niet overeenstemmen, niet worden getoond.

3.Beweeg de cursor over de contactpersoon in het telefoonboek.

4.Klik op het pictogram voor verwijderen delete .

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022