Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Vergaderingen waarvan u de voorzitter bent, kunt u verwijderen. Hiermee wordt de vergadering uit uw agenda- en vergaderingsweergave verwijderd. Als de verwijderde vergadering een toekomstige vergadering was, verstuurt het systeem vergaderingsmeldingen over de annulering.

Een geplande vergadering verwijderen:

1.Zoek de vergadering in de vergaderingsweergave.

2.Klik op de details van de vergadering om deze te markeren. Klik op het pictogram queues configuration delete icon.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022