Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

U kunt zowel de standaardprofielen als de profielen die u zelf hebt gemaakt, bewerken.

Een profiel bewerken:

1.Selecteer op het tabblad Configureren de optie Profielen. De lijst met profielen wordt weergegeven.

2.Klik in de lijst met profielen op Bewerken naast het profiel dat u wilt bewerken.

3.Stel de verschillende beschikbare instellingen voor uw profielen in.

4.Wanneer u het profiel naar wens hebt ingesteld, klikt u op OK.

5.Klik op Opslaan.

Opmerking: wanneer u een actief profiel selecteert of bewerkt, treedt er een kleine vertraging op bij het toepassen van profielinstellingen op uw instellingen op het telefoonsysteem. Een oranje achtergrond duidt er op dat de profielwijzigingen nog niet volledig zijn toegepast door het telefoonsysteem. Een groene achtergrond duidt er op dat de actieve profielwijzigingen nu volledig zijn toegepast.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022