Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Voor vergaderingen waarvan u de voorzitter bent, die worden weergegeven in rood, kunt u de vergaderingsdetails bekijken en bewerken. Als u wijzigingen doorvoert, verstuurt het systeem bijgewerkte vergaderingsmeldingen aan de deelnemers.

Terugkerende vergaderingen bewerken
Bij terugkerende vergaderingen kunt u via de vergaderingsweergave alleen de vergaderingsreeks bewerken. Als u één vergadering uit de reeks wilt bewerken, gebruikt u de agendaweergave.

Vergaderbronnen
U kunt Meet Me-vergaderingen plannen. Het systeem kan echter geen bronnen reserveren en garanderen voor die vergaderingen. Als het systeem bij het plannen of wijzigen van een vergadering vaststelt op basis van de andere al geplande vergaderingen dat er op dat moment niet voldoende capaciteit beschikbaar is voor uw vergadering, wordt een waarschuwing weergegeven.

Vergaderingsdetails bewerken:

1.Zoek de vergadering in de vergaderingsweergave.

2.Klik op de details van de vergadering om deze te markeren. Klik op het pictogram queues configuration edit icon.

3.De vergaderingsdetails worden weergegeven en kunnen worden bewerkt.

4.Klik op Plannen om de wijzigingen te bevestigen.

Als het systeem vaststelt op basis van de andere al geplande vergaderingen dat er op dat moment niet voldoende capaciteit beschikbaar is voor alle genodigden voor uw vergadering, wordt een waarschuwing weergegeven. U kunt selecteren of u nog steeds uw vergadering wilt boeken of wilt teruggaan om de instelling ervan te wijzigen.
conference_schedule_no_resources

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022