Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Zodra een oproep is verbonden, moet u mogelijk extra cijfers kiezen die aan het andere uiteinde van de oproep moeten worden gehoord, bijvoorbeeld bij het bellen van een extern voicemailsysteem.

Opmerking: U kunt alleen DTMF-signalen verzenden voor een actieve oproep. U kunt geen DTMF-signalen verzenden als u een oproep in de wachtstand zet en de persoon die u belt een SIP-telefoon gebruikt.

Extra DTMF-cijfers kiezen:

1. Klik op het icon dial pad -toetsenblok in het gadget Oproepen.
Touchtones

2. Selecteer de optie Toetstonen invoeren. Als deze optie is ingeschakeld, worden extra cijfers die via het toetsenbord zijn gekozen naar de huidige actieve oproep verzonden in plaats van te worden gebruikt voor het starten van een nieuwe oproep.

3. Klik op de nummers en de tekens op het toetsenblok om de extra DTMF-cijfers te verzenden.

De toetstoon-optie uitschakelen:

Sluit het toetsenbord nadat u de DTMF-signalen hebt verzonden. Het systeem heeft de optie Toetstonen uitgeschakeld.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022