Als meldingen zijn ingeschakeld zoals hieronder aangegeven, wordt in het systeem een meldingsvenster weergegeven bij het ontvangen van een instant message terwijl u de one-X Portal hebt geminimaliseerd in Firefox. Hierin wordt de avatar weergegeven van de contactpersoon die u het IM heeft gestuurd en als u op het meldingsvenster klikt, wordt in het systeem het one-X Portal-venster weergegeven.

IM-bureaubladmeldingen inschakelen in Firefox:

1. Klik in het tabblad Configureren op het tabblad Meldingen.

2. Selecteer IM-bureaubladmeldingen inschakelen.

Inactieve IM-bureaubladmeldingen inschakelen
Als de optie IM-bureaubladmeldingen inschakelen inactief is:

a.Klik op de koppeling onder het vak IM-bureaubladmeldingen inschakelen.

b.Klik op het selectievakje IM-bureaubladmeldingen inschakelen.

c.Er wordt een pop-upvenster weergegeven waarin u wordt gevraagd of u meldingen wilt weergeven. Wijzig in de vervolgkeuzelijst in het pop-upvenster de selectieoptie in Altijd meldingen weergeven.

d.Er wordt een bureaubladmelding weergegeven ter verwelkoming.