Als meldingen zijn ingeschakeld zoals hieronder aangegeven, wordt in het systeem een meldingsvenster weergegeven bij het ontvangen van een instant message terwijl u de one-X Portal hebt geminimaliseerd in Chrome. Hierin wordt de avatar weergegeven van de contactpersoon die u het IM heeft gestuurd en als u op het meldingsvenster klikt, wordt in het systeem het one-X Portal-venster weergegeven.

IM-bureaubladmeldingen inschakelen in Google Chrome:

1. Klik in het tabblad Configureren op het tabblad Meldingen.

2. Selecteer IM-bureaubladmeldingen inschakelen. Het systeem geeft een pop-upvenster weer dat de gebruiker verzoekt IM-bureaubladmeldingen toe te laten in het one-X Portal-domein.

3. Klik op Toestaan. Het systeem geeft een welkomstbericht weer en stuurt u IM-bureaubladmeldingen.

4.Klik op Opslaan.

 

Als u de browser geen toestemming hebt gegeven voor bureaubladmeldingen, worden in het systeem geen meldingen weergegeven, zelfs niet als IM-bureaubladmeldingen inschakelen is geselecteerd. Dit kunt u als volgt oplossen:

De portal toevoegen aan de browsermachtigingen:

1. Typ in de browser chrome://chrome/settings/contentExceptions#notifications.

2. Selecteer het IP-adres van het one-X Portal-domein. Bijvoorbeeld http://148.147.206.147:8080.

3. Klik op de X aan het rechteruiteinde van de geselecteerde rij.

4. Klik op OK.

5. Meld u aan bij one-X Portal

6. Selecteer Configureren > tabblad Meldingen.

7. Selecteer IM-bureaubladmeldingen inschakelen. Het systeem geeft een pop-upvenster weer dat de gebruiker verzoekt IM-bureaubladmeldingen toe te laten in het one-X Portal-domein.

8. Klik op Toestaan. Het systeem geeft een welkomstbericht weer en stuurt u IM-bureaubladmeldingen.