U kunt een persoonlijk telefoonboek exporteren en importeren met one-X Portal.

U kunt maximaal 250 contactpersonen toevoegen aan een persoonlijk telefoonboek. Als het totaal aantal records de 250 overschrijdt bij het importeren van de contactpersonen, zal het systeem een foutmelding weergeven.

Als het systeem het .CSV-bestand importeert en een of meerdere records niet voldoen aan de validaties die het systeem instelt, wordt in het systeem een foutmelding weergegeven met informatie zoals de reden voor het optreden van de fout. U kunt de foutenlijst exporteren als een HTML-document. U kunt wel de records importeren die het systeem heeft gevalideerd of de import van de records annuleren.

Als u het .CSV-bestand importeert in Outlook-opmaak, zoals bestanden die zijn aangemaakt bij het exporteren van contactpersonen van Gmail, Yahoo, Outlook en andere, voegt het systeem alle contactpersonen alleen toe aan de groep Alle.

U kunt alleen contactpersonen exporteren die zich in de groep Alle bevinden.

Als u achter de bestandsindeling wilt komen, maakt u handmatig een telefoonboekvermelding en exporteert u vervolgens dat telefoonboek. Het resulterende bestand bevat alle kopteksten die zijn vereist voor een daaropvolgende import.

Vereisten

Controleer of u de pop-upblokkering in de browser hebt uitgeschakeld.

Een persoonlijk telefoonboek importeren:

1.Klik op het tabblad Persoonlijk telefoonboek op ImportIcon Importeren. Het venster Selecteer het bestand dat u wilt importeren wordt weergegeven.

2.Klik op Bladeren om het .CSV-bestand te selecteren dat u wilt importeren.

3.Klik op Importeren. In het systeem worden de contactpersonen weergegeven die u hebt geïmporteerd in het persoonlijke telefoonboek.

Een persoonlijk telefoonboek exporteren:

1.Klik op het tabblad Persoonlijk telefoonboek op ExportIcon Exporteren.

2.Het systeem exporteert de contactpersonen van het Persoonlijk telefoonboek naar de standaard downloadlocatie van de browser.

Als in uw browser pop-upblokkering is ingeschakeld, selecteert u de optie om pop-ups van het one-X Portal-adres toe te staan.

Het bestand heeft de naam PersonalDirExport.csv voorafgegaan door uw gebruikersnaam.

3.Het systeem geeft ook het aantal records weer dat is geëxporteerd. Klik op Sluiten.

4.Blader naar de downloadmap van de browser. Het systeem voegt in de laatste kolom van elk record in het geëxporteerde .CSV-bestand de groepen toe die zijn aangemaakt in one-X Portal.