In deze modus kunt u uw oproepen laten doorschakelen naar een ander nummer dat u hebt ingesteld. De oproepen kunnen doorgeschakeld worden zonder over te gaan op het toestel dat u gebruikt of alleen nadat ze eerst onbeantwoord zijn overgegaan op dat toestel.

Alleen uw inkomende externe oproepen worden doorgeschakeld. De interne oproepen en groepsoproepen worden alleen doorgeschakeld als ze ergens anders door uw systeembeheerder werden geconfigureerd of met behulp van uw telefoonknoppen.

options forwarding

Deze opties regelen wanneer uw oproepen worden doorgeschakeld terwijl het profiel actief is:

Onvoorwaardelijk doorschakelen
Als deze optie wordt geselecteerd, worden oproepen onmiddellijk doorgeschakeld zonder over te gaan op uw toestel. Deze functie wordt ook 'alle oproepen versturen' of 'alles doorschakelen' genoemd.

Doorschakelen bij geen gehoor
Als deze optie is geselecteerd, worden inkomende oproepen alleen doorgeschakeld als de oproep gedurende enige tijd is overgegaan zonder te zijn beantwoord. Zie Onbeantwoorde oproepen voor meer informatie.

Doorschakelen bij bezet
Wanneer u een nummer instelt en deze optie inschakelt, schakelt het systeem de oproep door naar uw Doorschakelnummer bij bezet als u in gesprek bent of alle oproepknoppen bezet zijn. Het kan een intern of extern nummer zijn.

Doorschakelnummer
Hiermee stelt u het nummer in naar het welke u uw oproepen wilt doorschakelen. U kunt een intern of extern nummer invoeren. Denk eraan om een externe prefix toe te voegen die wordt gebruikt door uw telefoonsysteem als het om een extern nummer gaat.

U kunt eveneens de menu's van uw telefoon gebruiken om de doorschakelinstellingen te selecteren. Als deze instellingen verschillen van degene die zijn ingesteld in uw profiel, zal one-X Portal uw profiel wijzigen naar Gedetecteerd.