In deze modus schakelt het systeem uw oproepen door naar een ander nummer dat u hebt ingesteld. U kunt oproepen als volgt doorschakelen:

Zonder over te gaan op het toestel.

Pas nadat de oproep niet wordt beantwoord op het toestel.

 

Het systeem schakelt alleen de inkomende externe oproepen door. Als u andere oproepen wilt doorschakelen, is configuratie via de menu's van uw telefoon of door uw systeembeheerder vereist.

Instellingen voor mobility-profiel

Standaard bureautelefoon gebruiken

Het systeem schakelt uw oproep door naar het toestel van het telefoonsysteem.

Onvoorwaardelijk doorschakelen

Het systeem schakelt de oproep onmiddellijk door zonder over te gaan op uw telefoontoestel. Deze functie noemt men ook alle oproepen versturen of alles doorschakelen.

Doorschakelen bij geen gehoor

Het systeem schakelt alleen de inkomende oproepen door als de oproep niet binnen een bepaalde tijd wordt beantwoord.

Mobiel twinnen inschakelen

Het systeem schakelt inkomende oproep door naar uw telefoontoestel en het mobiele nummer. U kunt de oproepen overzetten tussen uw toestel en het mobiele nummer.

Mobiel twinnen-nummer

Stel het mobiele nummer in.

Telewerker inschakelen

Het systeem schakelt de telewerkermodus in. Het systeem geeft deze optie alleen weer als u een hoofdgebruiker van one-X Portal bent.

Nummer van telewerker

Stel het telewerkernummer in. U kunt een intern of extern nummer instellen. Wanneer u een extern nummer instelt, moet u het voorvoegsel voor externe oproepen voor uw telefoonsysteem opgeven.

Een testoproep tot stand brengen

Het systeem brengt een testoproep tot stand met het telewerkernummer dat u hebt ingesteld.

In wachtstand

Deze instelling regelt de verbinding van uw telefoonsysteem naar het telewerkernummer.