U kunt het pop-upvenster van one-X Call Assistant gebruiken om oproepen in de wachtstand te plaatsen.

Bellers in wachtstand horen muziek, indien deze beschikbaar is. De muziek hangt af van de configuratie van het telefoonsysteem. Als er geen muziek voor wachtende oproepen is geconfigureerd, zal de beller elke 4 seconden een dubbele pieptoon horen.

De Time-out wachtstand voor alle wachtende oproepen wordt ingesteld door de systeembeheerder. Het is standaard 15 seconden, maar kan worden gewijzigd of uitgeschakeld. De terugkerende oproep negeert instellingen voor doorschakelen of niet storen. U kunt een wachtstandherinnering niet verwijderen.

Als de systeembeheerder voor u Bezet bij oproep in wachtstand heeft geconfigureerd, zal het telefoonsysteem u voor extra inkomende oproepen als bezet behandelen als u reeds oproepen in wachtstand hebt.

Een oproep in de wachtstand plaatsen:

1.Klik op het pictogram toaster_icon_hold_call Wachtstand. De oproep wordt in de wachtstand geplaatst. Het pop-upvenster geeft aan dat de oproep in de wachtstand staat.
toaster_held_call

Een oproep uit de wachtstand halen:

1.Klik op het pictogram toaster_icon_answer_call Terughalen naast de oproepgegevens.