Via het tabblad Agentbeheer van het gadget Wachtrijen en agentbeheer kunt u uw huidige deelnamestatus voor huntgroepen bekijken. Als uw systeembeheerder dat toestaat, kunt u die status tevens wijzigen.

hunt_groups

Uw agentstatus wijzigen

De agentstatus die wordt weergegeven, wordt zowel door u als het telefoonsysteem beheerd. Bijvoorbeeld, na elke oproep kan uw status gedurende korte tijd automatisch veranderen naar Nawerk om vervolgens opnieuw automatisch te veranderen naar Beschikbaar. U kunt het eveneens volgens behoefte wijzigen, bijvoorbeeld wanneer u uw nawerk hebt afgerond, kunt u de status automatisch terug wijzigen naar Beschikbaar.

Beschikbaar
In deze status bent u beschikbaar om groepsoproepen te ontvangen en te beantwoorden wanneer u niet als in gesprek bent. Houd er rekening mee dat dit verschilt van de aanwezigheidsstatus "Beschikbaar" die wordt gebruikt door de one-X Portal zelf.

Nawerk
Deze status wordt gebruikt na groepsoproepen zodat u acties, zoals het voltooien van oproeprecords, kunt uitvoeren. Dit is een tijdelijke status die automatisch wordt geanulleerd door het telefoonsysteem na verloop van een periode die door de systeembeheerder is ingesteld.

Bezet niet beschikbaar
Selecteer deze status wanneer u aangemeld wilt blijven, maar geen groepsoproepen wilt ontvangen. U wordt gevraagd een redencode te selecteren uit de reeks codes die beschikbaar zijn op het telefoonsysteem.

Uw lidmaatschap aan een groep inschakelen/uitschakelen

In het gedeelte Mijn huntgroepen wordt de groep weergegeven waarvan u lid bent. U kunt deze lijst gebruiken om uw huidig lidmaatschap van sommige of alle groepen in of uit te schakelen. U kunt alleen oproepen ontvangen voor wachtrijen waarvoor uw lidmaatschap momenteel is ingeschakeld.

De beheerder van uw telefoonsysteem configureert voor welke groepen u uw lidmaatschapsstatus kunt wijzigen. Standaard zijn dit er geen. De naam van de huntgroep wordt grijs weergegeven als u uw lidmaatschapsstatus voor deze huntgroep niet kunt wijzigen.

Met het selectievakje boven aan de lijst kunt u uw lidmaatschap in- en uitschakelen voor alle groepen waarvoor u uw lidmaatschap kunt wijzigen.