Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Nadat u IM-meldingen hebt ingeschakeld, kunt u selecteren welke meldingen u wilt ontvangen.

Uw meldingen configureren:

1. Klik op het tabblad Configuratie en selecteer IM/aanwezigheid.

2. Stel de verschillende opties in naar behoefte.

IM verzenden bij binnenkomst vergadering
Als deze optie is geselecteerd, stuurt het systeem u een IM-bericht wanneer iemand gaat deelnemen aan uw Meet Me-vergadering.

IM verzenden bij verlaten vergadering
Als deze optie is geselecteerd, stuurt het systeem u een IM-bericht wanneer iemand uw Meet Me-vergadering verlaat.

IM bij start voicemail
Als deze optie is geselecteerd, stuurt het systeem u een IM-bericht wanneer iemand begint een bericht achter te laten in uw voicemailbox.

IM bij eind voicemail
Als deze optie is geselecteerd, stuurt het systeem u een IM-bericht nadat iemand een bericht heeft achtergelaten in uw voicemailbox.

Alternatieve IM-id
Het systeem kan de bovenstaande meldingen verzenden naar een alternatieve IM-identiteit. Hiertoe moet uw systeemonderhouder XMPP-server hebben geconfigureerd voor serverfederatie. Op die manier kunt u een melding op uw alternatieve client voor IM-berichten ontvangen. Meldingen naar de alternatieve identiteit zijn aanvullingen op meldingen binnen one-X Portal.

Nadat u een alternatieve IM-id hebt gedefinieerd, moet u mybuddy toevoegen aan of uitnodigen voor uw lijst met contactpersonen in uw alternatieve toepassing voor IM-berichten. Voer mybuddy@<XMPP_domein> (bijvoorbeeld mybuddy@voorbeeld.nl) in.

Adverteren over oproepstatus
Zie Uw oproepstatus adverteren.

Uw agendastatus adverteren
Zie Uw agendastatus adverteren.

3. Klik na het maken van de wijzigingen op Opslaan.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022