Het bestand voor het installeren van de desktopclient voor one-X Call Assistant van de portal en Avaya IP Office Plug-in kan worden gedownload van de one-X Portal-server. Dit algemene installatieprogramma wordt gebruikt voor beide desktopclients.

De software van de desktopclient installeren:

1.Log in op one-X Portal.

2.Selecteer op het tabblad Configuratie de optie Bureaubladintegratie.

3.Klik op de koppeling om het installatieprogramma voor Avaya IP Office Plug-in en one-X Call Assistant te downloaden. Opmerking: Wijzig de naam van het gedownloade bestand niet.

4.De volgende stappen verschillen per browser:

Internet Explorer of Safari
Het berichtvenster Bestand downloaden verschijnt, met opties voor het bestand. Selecteer Uitvoeren.

Google Chrome of Firefox
Selecteer Opslaan als de browser hierom vraagt. De browser downloadt het installatiebestand. Als de download is voltooid, dubbelklikt u op het gedownloade bestand en selecteert u Uitvoeren.

5.Het systeem pakt het installatieprogramma uit en bereidt de installatie van de software voor. Selecteer de taal van het installatieprogramma en klik op OK. Klik in het welkomstscherm op Volgende.

Als u one-X Call Assistant al hebt geïnstalleerd, worden de volgende opties weergegeven Wijzigen, Repareren en Verwijderen. Selecteer Wijzigen om deze versie over de bestaande versie te installeren. Als u al een andere versie hebt geïnstalleerd, wordt u gevraagd of u een upgrade wilt uitvoeren.

6.Selecteer Ik accepteer de voorwaarden in de licentieovereenkomst en klik op Volgende.

7.Controleer de details voor de verbinding met de one-X Portal-server. Deze moeten overeenkomen met delen van de URL die u normaal gebruikt uw browser te verbinden met one-X Portal.

Server-IP of -naam voor Avaya one-X Portal:
Stel dit in op het gedeelte van de URL die u gebruikt om naar de portal te gaan tussen de tekens // en :. Als // niet wordt weergegeven, start u vanaf het begin van de URL tot aan het teken :.

Poort:
Stel dit in op de cijfers na : in de URL die u gebruikt om naar de one-X Portal te gaan. Bijvoorbeeld 9443, 8443 of 8080.

Beveiligde communicatiemodus:
Als de URL die u gebruikt in de browser HTTPS is, stelt u deze optie in.

8.Klik op Volgende. Het berichtvenster Soort installatie verschijnt.

a.Selecteer Volledig om zowel one-X Call Assistant als Avaya IP Office Plug-in te installeren.

b.Selecteer Aangepastom slechts één van de desktopclients te installeren.

9.Klik op Volgende. Teneinde de ondersteuning te vergemakkelijken, adviseren wij u de standaard doelmap te accepteren. Klik op Volgende.

10.Klik op Installeren. De voortgang van de installatie wordt weergegeven op het systeem.

11.Na voltooiing wordt een lijst met opties weergegeven. Selecteer de gewenste opties en klik op Voltooien.