Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

U kunt de volgende standaard sneltoesten voor het toetsenbord gebruiken binnen one-X Portal. U kunt ze ook desgewenst wijzigen.

Een oproep beantwoorden: Ctrl+Alt+A

Een oproep opzetten: Ctrl+Alt+C

De huidige oproep in de wachtstand plaatsen: Ctrl+Alt+H

De huidige oproep beëindigen: Ctrl+Alt+D

De sneltoetsen van uw toetsenbord wijzigen:

BELANGRIJK
De sneltoetsen van het toetsenbord van uw webbrowser hebben voorrang op deze die kunnen worden gebruikt met one-X Portal. Als u bijvoorbeeld probeert om Ctrl+Q in te voeren, zal uw webbrowser waarschijnlijk worden gesloten. Raadpleeg uw webbrowserhelp voor informatie omtrent de sneltoetsen voor het toetsenbord die de webbrowser gebruikt.

1. Selecteer op het tabblad Configureren de optie Telefonie.

2. In het onderdeel Sneltoetsen Toetsenbord klikt u op de sneltoets die u wilt wijzigen.

3. Druk op de toets of de toetsencombinatie die u wilt gebruiken als uw sneltoets. Als de toets of toetsencombinatie beschikbaar is voor gebruik, zal de toetsenreeks worden toegevoegd.

4. Klik op Opslaan.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022