Als u de voorzitter van een vergadering bent, kunt u een Meet Me-vergadering vergrendelen en ontgrendelen. Terwijl de vergrendeling actief is, kunnen geen andere deelnemers (opnieuw) gaan deelnemen aan de vergadering.

Opmerking: Een vergrendelde vergadering wordt automatisch ontgrendeld als de voorzitter van de vergadering de vergadering verlaat.

De vergadering vergrendelen:

1.Klik in het gadget Oproepen op LockConference Vergadering vergrendelen.

De vergadering ontgrendelen:

1.Klik in het gadget Oproepen op LockConference Vergadering ontgrendelen.