Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Als u de voorzitter van een vergadering bent, kunt u een Meet Me-vergadering vergrendelen en ontgrendelen. Terwijl de vergrendeling actief is, kunnen geen andere deelnemers (opnieuw) gaan deelnemen aan de vergadering.

Opmerking: Een vergrendelde vergadering wordt automatisch ontgrendeld als de voorzitter van de vergadering de vergadering verlaat.

De vergadering vergrendelen:

1.Klik in het gadget Oproepen op LockConference Vergadering vergrendelen.

De vergadering ontgrendelen:

1.Klik in het gadget Oproepen op LockConference Vergadering ontgrendelen.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022