1.Voer in uw webbrowser de URL in. Doe dit in de vorm https://<servernaam>:<serverpoort>/onexportal.html, waarbij:

<servernaam> de naam of het IP-adres van de one-X Portal-server is.

<serverpoort> het poortnummer is dat wordt gebruikt door de one-X Portal. Dit is 9443 of 8443 voor HTTPS-toegang.

In sommige gevallen kunt u http:// gebruiken in plaats van https:// en 8080 als poort. Uw systeembeheerder kan aangeven of dat is toegestaan.

2. Geef uw gebruikersnaam en wachtwoord op.

Als u uw gebruikersnaam en wachtwoord op de computer wilt opslaan, schakelt u het selectievakje Onthoud mij op deze computer in. Schakel dit selectievakje alleen in als u de enige persoon bent die de computer gebruikt.

Aanmelden bij telefoon
U kunt zich ook door de portal laten aanmelden bij een toestel op het telefoonsysteem of bij een externe telefoon. Hiertoe klikt u op Aanmelden bij telefoon. U hoeft dit niet te doen als u al bent aangemeld bij het toestel in het telefoonsysteem dat u wilt gebruiken.

Inloggen op interne telefoon
Als u zich bij een toestel in het telefoonsysteem wilt aanmelden, vinkt u het selectievakje Mijn telefoon aanmelden aan en voert u in het veld Basistoestel het basistoestelnummer van het toestel in. Zie Hot desking voor meer informatie.

Inloggen op externe telefoon
Als u bij uw telefoon thuis of mobiele telefoon wilt inloggen, vinkt u het vakje Aanmelden als telewerker aan en voert u in het veld Nummer van telewerker het telefoonnummer thuis of het mobiele telefoonnummer in. Deze optie wordt alleen ondersteund als deze voor u is geconfigureerd door uw systeembeheerder. Voor meer informatie, zie Telewerken.

3. Klik op Aanmelden.

Als het menu Wachtwoord wijzigen wordt weergegeven, heeft uw systeembeheerder de account geconfigureerd voor de instelling Nieuw wachtwoord forceren. Voer uw huidige wachtwoord en het nieuwe wachtwoord opnieuw in en klik op Bevestigen. Het nieuwe wachtwoord moet voldoen aan de vereisten die zijn ingesteld door uw systeembeheerder, anders wordt het menu opnieuw weergegeven. Zie Uw wachtwoord wijzigen.

Als het aanmelden mislukt, geeft de one-X Portal mogelijk een van de volgende berichten weer:

"Ongeldige gebruikerslegitimatie"
Dit wijst erop dat de gebruikersnaam of het wachtwoord onjuist is.

"Er kan geen licentie aan u worden toegewezen. Neem contact op met uw beheerder"
Dit wijst er op dat u geen licentie hebt voor het gebruik van one-X Portal of dat one-X Portal geen verbinding kon maken met het telefoonsysteem.

"Csta Resource niet beschikbaar"
Dit wijst erop dat uw browser one-X Portal niet ondersteunt.