Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Wanneer u klaar bent met one-X Portal, moet u op de link Afmelden klikken die rechtsbovenaan wordt weergegeven. Zo wordt uw sessie beëindigd en keert de browser terug naar het aanmeldingsscherm. Als u de portal hebt gebruikt om zich aan te melden bij een toestel, wordt u gevraagd of zich u ook wilt afmelden bij de telefoon die u gebruikt.

Als u naar een andere website bladert, kunnen de functies 'vorige', 'volgende' en 'geschiedenis' van uw browser worden gebruikt om terug te keren naar uw portalsessie zonder dat u opnieuw hoeft in te loggen. Hoewel dit nuttig voor u kan zijn, loopt u een risico als u de portal van een gedeelde computer of een computer op een openbare locatie gebruikt. Gebruik als u klaar bent met het gebruik van de portal altijd het besturingselement Afmelden en sluit de browser.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022