U kunt aanmelden bij one-X Portal met Avaya IP Office Plug-in.

Aanmelden:

1.Start uw Outlook.

2.Klik in de werkbalk de optie Modules en klik op Avaya IP Office Plug-in. Het dialoogvenster Aanmelden wordt weergegeven.
plug_in_login

3.Voer uw one-X Portal-gebruikersnaam en -wachtwoord in. In het menu kunt u tevens een wachtwoord wijzigen. Zie Uw wachtwoord wijzigen.

4.Als u zich automatisch wilt aanmelden wanneer u de invoegtoepassing de volgende keer start, selecteert u Automatisch aanmelden. U kunt ook ervoor kiezen de invoegtoepassing automatisch te selecteren en weer te geven telkens wanneer u Outlook start. Zie Gebruikersinstellingen.

5.Klik op Aanmelden.

Automatisch bijwerken
Als een nieuwere versie van de software van de invoegtoepassing beschikbaar is op de portalserver, wordt u gevraagd of u deze wilt installeren. Let op: als u Ja selecteert, is het wellicht ook nodig om Outlook opnieuw te starten. U kunt Later selecteren om de installatie van de update op dit specifieke moment over te slaan. Dat betekent echter wel dat sommige functies mogelijk pas beschikbaar komen nadat de update is geïnstalleerd.

6.Het hoofdscherm van de invoegtoepassing geeft de lijst weer met contactpersonen.
136-1

 

Als u er zeker van wilt zijn dat u de meldingen van de server ontvangt, hebt u beheerdersrechten op de pc nodig en moet u Meldingen weergeven hebben geselecteerd in de gebruikersconfiguratie van de invoegtoepassing.

Outlook uitvoeren als beheerder:

1. Zoek het bestand Outlook.exe . Dit bevindt zich gewoonlijk in Deze computer > C: > Program Files > Microsoft Office > Office14.

2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Outlook.exe en selecteer Als beheerder uitvoeren.

Outlook altijd uitvoeren als beheerder:

1. Klik met de rechtermuisknop op Microsoft Office Outlook en selecteer Eigenschappen.

2. Selecteer het tabblad Compatibiliteit .

3. Selecteer in het gedeelte Bevoegdheidsniveau de optie Dit programma als beheerder uitvoeren.

4. Klik op OK.