Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

> Telefoonboeken

Een oproep opzetten vanuit het telefoonboek

Schuiven Vorige Omhoog Volgende Meer

Een oproep plaatsen vanuit het telefoonboek:

1.Zoek met behulp van het directoryHead telefoonboekgadget op het tabblad Start de naam die u nodig hebt uit het telefoonboek.

2.Om de getoonde namen te filteren, voert u een naam of nummer in het tekstvak boven aan het tabblad in. Wanneer u een naam invoert, zullen contactpersonen uit het telefoonboek die niet overeenstemmen, niet worden getoond.

3. Om de weergegeven contactpersoon te bellen, beweegt u uw cursor erover. De telefoonboekpictogrammen voor de telefoonboekfuncties die u kunt uitvoeren, worden weergegeven.
Directory_Icons

4. Om een oproep te plaatsen naar het primaire nummer van de contactpersoon, klik op het call oproeppictogram. Als een pictogram alt wordt weergegeven, kunt u hierop klikken om de alternatieve nummers van de contactpersoon weer te geven en vervolgens op een van deze nummers voor de oproep klikken.

alt Alternatieve nummers:
Als dit pictogram wordt weergegeven, heeft de contactpersoon alternatieve nummers. U kunt op het pictogram klikken en de oproepopties selecteren die beschikbaar zijn voor die nummers.

De voortgang van de oproep wordt weergegeven op een tabblad in het callsHead gadget Oproepen. Als de oproep mislukt, wordt in het gadget een reden weergegeven, indien deze bekend is.

Als een interne gebruiker een oproep niet opneemt, kunt u terugbellen instellen zodat u wordt gebeld nadat zij hun huidige of volgende oproep hebben beëindigd.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022