Een oproep opzetten vanuit uw oproepenlogboek:

1.Open uw oproepenlogboek.

2.Zoek de oproep die u wilt terugbellen of opnieuw plaatsen.

3.Klik op het pictogram toaster_icon_callback in de oproepgegevens.

4.Het pop-upvenster wordt weergegeven met de oproepvoortgang. Hier kunt u de oproep zo nodig beëindigen.
toaster_outgoing_call