Gecontroleerd doorverbinden gebeurt wanneer u praat (of probeert te praten) met de doorschakelbestemming voordat de oproep wordt doorverbonden. Uw oorspronkelijke oproep naar de doorschakelverbinding is een consultatie- of informatiegesprek.

Deze methode om oproepen door te verbinden maakt het mogelijk te bevestigen of het bestemmeling aanwezig is en de oproep wilt aanvaarden.

Een oproep ongecontroleerd doorverbinden:

1. Selecteer met behulp van het callsHead gadet Oproepen op het tabblad Start het oproeptabblad voor de oproep die u wilt doorverbinden. Klik op callRetrieve om de oproep uit de wachtstand te halen.
mid transfer

2. Voer aan de hand van het tekstvak boven aan het gadget callsHead Oproepen het nummer in naar waar u de oproep wilt doorverbinden en klik op de knop consult_button.

U kunt ook de contactpersoon opzoeken in de telefoonboekgadget en, terwijl u de aanwijzer op de contactpersoon hebt geplaatst, op het pictogram voor consult consulteren klikken om een oproep gecontroleerd door te verbinden met het primaire nummer van die contactpersoon.

3. Uw huidige oproep wordt in wachtstand geplaatst. U hoort de vooruitgang van de oproep naar de doorverbindbestemming. Wanneer deze oproep wordt beantwoord, wordt dit een informatie- of consultatieoproep genoemd.

Als de andere partij de doorverbinding aanvaardt:
Klik op het tabblad conn_onhold van de oproep in wachtstand. Klik op de knop callCompleteTransfer voor het voltooien van de doorverbiding.

Als de andere partij niet opneemt of de doorverbinding niet wil aanvaarden:
Klik op de knop callDrop om het informatieoproep te beëindigen. Klik op het tabblad conn_onhold van de oproep in wachtstand. Klik op de knop callRetrieve om de oproep in wachtstand op te vragen.

Schakelen tussen oproepen:
U kunt vervolgens schakelen tussen oproepen met behulp van de knop callRetrieve op het tabblad van de oproep die momenteel in wachtstand staat. U kunt het doorverbinden echter alleen voltooien door de oorspronkelijke oproep in de wachtstand te plaatsen en vervolgens op de callCompleteTransfer doorverbinden voltooien in het tabblad te klikken.

Opmerkingen

1. Uw systeembeheerder kan voor u een Terugstuurtijd doorverbinden inschakelen. Wanneer deze is ingesteld, kan een doorverbonden oproep die niet wordt beantwoord, terug op uw toestel overgaan.

2. Het vermogen om een externe oproep naar en ander extern nummer door te verbinden, kan verhinderd zijn door uw systeembeheerder.