Ongecontroleerd doorverbinden gebeurt wanneer u na het bellen van de doorschakelbestemming, de oproep doorverbindt zonder dat u wacht totdat de oproep wordt beantwoord.

Een oproep ongecontroleerd doorverbinden:

1. Selecteer met behulp van het callsHead gadet Oproepen op het tabblad Start het oproeptabblad voor de oproep die u wilt doorverbinden. Klik op callRetrieve om de oproep uit de wachtstand te halen.
mid transfer

2. Voer aan de hand van het tekstvak boven aan het gadget callsHead Oproepen het nummer in naar waar u de oproep wilt doorverbinden en klik op de knop transfer_button.

U kunt ook de contactpersoon opzoeken in de telefoonboekgadget en, terwijl u de aanwijzer op de contactpersoon hebt geplaatst, op het pictogram voor transfer doorverbinden klikken om een oproep ongecontroleerd door te verbinden met het primaire nummer van de contactpersoon.

3. De oproep wordt doorverbonden.

Opmerkingen

1. Uw systeembeheerder kan voor u een Terugstuurtijd doorverbinden inschakelen. Wanneer deze is ingesteld, kan een doorverbonden oproep die niet wordt beantwoord, terug op uw toestel overgaan.

2. Het vermogen om een externe oproep naar en ander extern nummer door te verbinden, kan verhinderd zijn door uw systeembeheerder.