Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

YU kunt alle gadgets minimaliseren die worden getoond op het tabblad Start door het pictogram icon minimize bovenaan rechts van het gadget te selecteren. Als een gadget wordt geminimaliseerd, worden alleen de titelbalk en een pictogram weergegeven in de werkbalk onder in de one-X Portal.

Geminimaliseerde gadgetpictogrammen

calls_toolbar

Gadget Oproepen
Houd er rekening mee dat als u een nieuwe oproep ontvangt en het gadget Oproepen is geminimaliseerd, het automatisch zal worden hersteld om de gegevens van de beller weer te geven.

messages_toolbar

Berichtengadget
Dit pictogram toont eveneens het aantal ongelezen berichten in uw mailbox.

logs_toolbar

Gespreksgeschiedenisgadget
Dit pictogram toont het aantal gemiste oproepen in uw oproepenlogboek.

directory_toolbar

Telefoonboekgadget
Dit pictogram geeft adreslijsten met namen en de bijbehorende telefoonnummers weer.

icon world clock

Wereldklokgadget
Dit gadget toont de huidige tijd in verschillende geselecteerde tijdzones.

agent gadget icon

Gadget Wachtrijen en agentbeheer
Dit gadget wordt gebruikt om de huntgroepwachtrijen te controleren op oproepen die wachten op beantwoording.

directory_toolbar

Planningsgadget
Dit gadget toont u de geplande vergaderingen waarvoor u bent uitgenodigd en stelt u in staat nieuwe vergaderingen te plannen.

Een gadget minimaliseren:

1.U kunt een gadget minimaliseren door op het pictogram icon minimize in de rechterbovenhoek van het gadget te klikken. U kunt een gemaximaliseerd gadget minimaliseren door het eerst terug te zetten door op het pictogram restore te klikken.

Een gadget terugzetten:

1.Om een gadget terug te zetten, klikt u op het pictogram in de werkbalk onder aan het scherm of klikt u op het restore-pictogram in de titelbalk van het gadget.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022