Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

U kunt uw spraakverbinding met een oproep dempen. Als een oproep is gedempt, kunt u de beller wel horen maar kan deze u niet horen.

Dempknop
De one-X Portal geeft niet de status en het gebruik van de dempknop op uw telefoon aan. U kunt beter uw telefoon of one-X Portal gebruiken voor het dempen van oproepen of het opheffen van het dempen van oproepen.

Geparkeerde oproepen
Bij het ophalen van een geparkeerde oproep wordt het dempen dat eerder is toegepast voordat de oproep werd geparkeerd ongedaan gemaakt.

Oproepen in wachtstand
Als u een oproep dempt en het vervolgens in de wachtstand zet, wordt het dempen geannuleerd als de oproep weer uit de wachtstand wordt gehaald. Als u echter een oproep dempt en de andere beller zet de oproep in de wachtstand, wordt het dempen niet geannuleerd als de oproep uit de wachtstand wordt gehaald.

Telefonische vergaderingen
Als u de voorzitter van een vergadering bent, kunt u mogelijk vergaderingsdeelnemers dempen. Zie Deelnemers aan vergadering dempen.

Een oproep dempen:

Klik in het gadget Oproepen op callMute Dempen.

Het dempen van een oproep opheffen:

Klik in het gadget Oproepen op callUnmute Dempen opheffen.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022