U kunt uw spraakverbinding met een oproep dempen. Als een oproep is gedempt, kunt u de beller wel horen maar kan deze u niet horen.

Dempknop
De one-X Portal geeft niet de status en het gebruik van de dempknop op uw telefoon aan. U kunt beter uw telefoon of one-X Portal gebruiken voor het dempen van oproepen of het opheffen van het dempen van oproepen.

Geparkeerde oproepen
Bij het ophalen van een geparkeerde oproep wordt het dempen dat eerder is toegepast voordat de oproep werd geparkeerd ongedaan gemaakt.

Oproepen in wachtstand
Als u een oproep dempt en het vervolgens in de wachtstand zet, wordt het dempen geannuleerd als de oproep weer uit de wachtstand wordt gehaald. Als u echter een oproep dempt en de andere beller zet de oproep in de wachtstand, wordt het dempen niet geannuleerd als de oproep uit de wachtstand wordt gehaald.

Telefonische vergaderingen
Als u de voorzitter van een vergadering bent, kunt u mogelijk vergaderingsdeelnemers dempen. Zie Deelnemers aan vergadering dempen.

Een oproep dempen:

Klik in het gadget Oproepen op callMute Dempen.

Het dempen van een oproep opheffen:

Klik in het gadget Oproepen op callUnmute Dempen opheffen.