Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Als u de voorzitter van de vergadering bent, kunt u andere deelnemers aan de vergadering dempen. Anders kunt u alleen uzelf dempen.

Wanneer de verbinding van een deelnemer met de vergadering gedempt is, wordt dat weergegeven met een pictogram voor gedempte deelnemer userMute.

De dempfuncties die hier worden beschreven, worden uitgevoerd door het telefoonsysteem. Ze schakelen geen dempfunctie in of uit die door individuele telefoons wordt geleverd.

Uzelf dempen:

1. Klik op de knop callMute Dempen op het tabblad Vergadering. Uw pictogram verandert om aan te tonen dat u gedempt bent.

Een andere deelnemer aan de vergadering dempen:

1.Plaats in het gadget Oproepen uw muisaanwijzer op de deelnemer die u wilt dempen. Er wordt een aantal pictogrammen voor oproepfuncties weergegeven naast de naam van de deelnemer.

2.Klik op userMute Dempen. Het pictogram van de deelnemer verandert in userMuteom aan te geven dat de deelnemer is gedempt.

Het dempen van een andere deelnemer aan de vergadering opheffen:

1.Plaats in het gadget Oproepen uw muisaanwijzer op de deelnemer die u wilt dempen. Er wordt een aantal pictogrammen voor oproepfuncties weergegeven naast de naam van de deelnemer.

2.Klik op callUnmute Dempen opheffen.

Alle deelnemers aan de vergadering dempen:

1.Klik in het gadget Oproepen op callMuteAll Alles dempen.

Het dempen van alle deelnemers aan de vergadering opheffen:

1.Klik in het gadget Oproepen op callUnmuteAll Alles dempen.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022