Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

mybuddy kan u op de hoogte stellen van voicemail- en conferentiegebeurtenissen als uw IM-client geopend is. Dit wordt geconfigureerd via uw one-X Portal-voorkeuren. Zie IM/aanwezigheid.

Vergadergebeurtenissen zijn slechts ter informatie. De opdracht @verg wordt alleen gebruikt in de chatroom. Als een andere gebruiker bijvoorbeeld @verg invoert tijdens een IM-conversatie met u, laat mybuddy u weten dat u bent uitgenodigd voor een telefonische vergadering. Als u de voorzitter van de vergadering bent, stelt mybuddy u tijdens de vergadering op de hoogte van de binnenkomst en het vertrek van deelnemers.

Voicemailgebeurtenissen: u kunt luisteren naar de voicemailberichten als u een bericht ontvangt en u kunt ook de beller opvangen en het gesprek aannemen terwijl de beller een voicemailbericht achterlaat.

Voicemailberichten beluisteren:

1. Typ in het mybuddy-gespreksvenster luisteren.

2. De telefoon die is geconfigureerd voor uw one-X Portal gaat over.

3. Neem de telefoon op en luister het voicemailbericht af.

Als u de oproep aanneemt terwijl de beller bezig is een voicemailbericht achter te laten, stuurt het systeem het bericht niet door naar uw mailbox, maar zet het een oproep op tussen u en de beller.

De oproep overnemen:

1. Typ in het mybuddy-gespreksvenster oppakken.

2. De telefoon die is ingesteld voor uw one-X Portal gaat over.

3. Neem de telefoon op en luister het voicemailbericht af.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022