Via de Avaya IP Office Plug-in kunt u contactpersonen uploaden vanuit Microsoft Outlook naar de one-X Portal. Hiermee wordt een Outlook-groep gemaakt in het gadget Telefoonboek.

U kunt contactpersonen bijwerken en verwijderen vanuit de Outlook-groep, maar kunt geen nieuwe contactpersoon toevoegen aan de groep. Eventuele wijzigingen die u aanbrengt, worden echter niet naar Outlook verzonden en alle wijzigingen worden overschreven wanneer u de volgende keren contactpersonen uploadt vanuit Microsoft Outlook.

De geïmporteerde contactpersonen bekijken:

1.Klik in het gadget Telefoonboek op Persoonlijk > Outlook.
outlooktab

De gegevens van een contactpersoon in de Outlook-groep bijwerken:  

1. Klik op Bewerkenedit.

2. Wijzig in het dialoogvenster Contactpersoon bewerken de details van de contactpersoon of werk deze bij.
OutlookTabEdit

3. Klik op Opslaan.

Een contactpersoon verwijderen uit de Outlook-groep:

1. Klik op Verwijderendelete.

2. Klik in het dialoogvenster Bevestigen op Ja om de contactpersoon uit de lijst te verwijderen.
OutlookTabDel