U kunt de contactpersoon bijwerken of verwijderen uit de Outlook-groep. U kunt echter geen contactpersonen toevoegen aan de Outlook-groep.

Alle wijzigingen die zijn aangebracht in de contactpersonen in de Outlook-groep worden overschreven tijdens een toekomstige upload.

De geïmporteerde contactpersonen bekijken:

1.Selecteer Telefoonboek > Persoonlijk > Outlook.

De gegevens van een contactpersoon in de Outlook-groep bijwerken:  

1. Klik op OLupdatecontact Contactpersoon bijwerken.

2. Wijzig in het dialoogvenster Contactgegevens de gegevens van de contactpersoon.

3. Klik op Bijwerken.

Een contactpersoon verwijderen uit de Outlook-groep:

1. Klik op OLdetelecontact Contactpersoon verwijderen.

2. Klik in het dialoogvenster Bevestigen op Ja om de contactpersoon uit de lijst te verwijderen.