Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

one-X Portal heeft vier parkeersleufknoppen. U kunt de parkeersleuven van het telefoonsysteem instellen op de knoppen. Als de door u gebruikte namen of nummers overeenkomen met die van andere gebruikers, kunt u de oproepen zien die door andere gebruikers in deze parkeersleuven geparkeerd zijn. U kunt de knoppen gebruiken om deze oproepen uit de parkeerstand te halen. Andere gebruikers kunnen eveneens de oproepen zien die u parkeert, en deze uit de parkeerstand halen.

Uw parkeersleuven configureren:

1. Selecteer op het tabblad Configureren de optie Telefonie.

2. Geef in het gedeelte Parkeersleuven het nummer of de naam van de parkeersleuf op. Standaard zijn de parkeersleuven genummerd van 1 tot 4.

Opmerking: de naam van een parkeersleuf mag niet langer zijn dan negen tekens. De naam van de parkeersleuf mag alfanumeriek zijn en kan speciale tekens bevatten.

3. Klik op Opslaan.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022