Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

U kunt de one-X Portal gebruiken om direct deel te gaan nemen aan uw persoonlijke Meet Me-vergadering.

Deelnemen aan uw eigen Meet Me-vergadering:

1.Start uw eigen Meet Me-vergadering door op het pictogram icon_my_bridge boven aan het one-X Portal-scherm te klikken.

Als uw systeem tevens online samenwerking ondersteunt, kunt u ook op het pictogram icon_my_webconf klikken om deel te nemen aan de parallelle sessie voor online samenwerking.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022