Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Elke one-X Portal-gebruiker, inclusief uzelf, heeft een actief profiel met een instelling voor Oproep overnemen. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, kunnen andere one-X Portal-gebruikers uw oproepen beantwoorden wanneer ze zien dat u een oproep in wachtstand hebt. Houd er rekening mee dat dit niet van toepassing is op alle wachtende oproepen. Het kan bijvoorbeeld niet worden gebruikt voor oproepen van huntgroepen.

Wanneer een gebruiker oproep overnemen heeft ingeschakeld, wordt het ringing pictogram dat normaal wordt gebruikt om aan te geven dat de telefoon overgaat, vergezeld van de naam, getoond op een rode achtergrond.

Een oproep overnemen:

1. Een rode achtergrond geeft aan dat de contactpersoon een oproep of oproepen heeft die wachten om beantwoord te worden en dat hij 'oproep overnemen' heeft ingeschakeld.
pickup

2. Klik op de naam van een gebruiker om informatie weer te geven over de wachtende oproep(en).
alert for call pickup 02

3. U kunt een oproep opnemen door op het nummer te klikken.

 

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022