In een ad-hocvergadering belt een gebruiker de verschillende deelnemers en zet vervolgens de oproep in de vergadermodus. De initiatiefnemer van de ad-hocvergadering is de vergaderingsvoorzitter.

Een ad-hocvergadering starten:

1.Voer tijdens een actieve oproep een van de volgende acties uit:

Zet de oproep in de wachtstand door op plug_in_icon_hold en plaats een tweede oproep. Als dit wordt beantwoord, klikt u op plug_in_icon_conference_call.

Klik opplug_in_icon_answer om de oproep te accepteren als een tweede oproep binnenkomt. De bestaande oproep wordt automatisch in de wachtstand gezet. Klik op plug_in_icon_conference_call om de oproepen op te nemen in een vergadering.

2.De vergadering wordt gestart en weergegeven op het tabblad met oproepdetails.
plug_in_adhoc_conference

3.Aangezien u de vergadering bent gestart, wordt u aangeduid als de vergaderingsvoorzitter door de plug_in_icon_conf_host. Als voorzitter kunt u de verbinding van elk van de andere deelnemers aan de vergadering beëindigen, dempen of het dempen opheffen via de pictogrammen naast hun details.

Uzelf uit de vergadering verwijderen:

1.Klik op het pictogram plug_in_icon_ignore naast uw naam in de lijst met deelnemers aan de vergadering. U wordt uit de vergadering verwijderd.

Knoppen voor voorzitter van vergadering plug_in_icon_conf_host

Als u de voorzitter van een vergadering bent, kunt u een reeks van functies uitvoeren, zoals hieronder aangegeven.

Een deelnemer uit de vergadering verwijderen:

1.Klik op het pictogram plug_in_icon_ignore naast de naam van de deelnemer aan de vergadering die u wilt verwijderen. De deelnemer wordt verwijderd en zijn of haar pictogram verandert in plug_in_icon_conf_dropped.

De hele vergadering beëindigen:

1.Klik op het pictogram plug_in_icon_ignore onder aan het vergaderingsscherm.

Het geluid van een deelnemer aan de vergadering dempen of het dempen van een deelnemer opheffen:

1.Klik op het pictogram plug_in_icon_mute of plug_in_icon_unmute naast de naam van de deelnemer aan de vergadering waarvan u het geluid wilt dempen of waarvoor u het dempen ongedaan wilt maken. De huidige gedempte deelnemers worden aangeduid met een pictogram plug_in_icon_conf_muted.

Het geluid van alle deelnemers aan de vergadering dempen of het dempen van alle deelnemers opheffen:

1.Klik op het pictogram plug_in_icon_mute of plug_in_icon_unmute onder aan het vergaderingsscherm. De huidige gedempte deelnemers worden aangeduid met een pictogram plug_in_icon_conf_muted.