Bij een Meet Me-vergadering bellen alle deelnemers op een afgesproken tijdstip in op een bepaald brugnummer. De eigenaar van het brugnummer voor vergadering is de vergaderingsvoorzitter.

De kenmerken van een Meet Me-vergadering lijken op die van een ad-hocvergadering. Tijdens een Meet Me-vergadering wordt de actieve spreker echter aangeduid (plug_in_icon_conf_speaker of plug_in_icon_conf_speaker02>) en de vergaderingsvoorzitter kan de vergadering vergrendelen en ontgrendelen.

plug_in_meetme_conf

Knoppen voor voorzitter van vergadering plug_in_icon_conf_host

Als u de voorzitter van een vergadering bent, kunt u een reeks van functies uitvoeren, zoals hieronder aangegeven.

Een deelnemer uit de vergadering verwijderen:

1.Klik op het pictogram plug_in_icon_ignore naast de naam van de deelnemer aan de vergadering die u wilt verwijderen. De deelnemer wordt verwijderd en zijn of haar pictogram verandert in plug_in_icon_conf_dropped.

De hele vergadering beëindigen:

1.Klik op het pictogram plug_in_icon_ignore onder aan het vergaderingsscherm.

Het geluid van een deelnemer aan de vergadering dempen of het dempen van een deelnemer opheffen:

1.Klik op het pictogram plug_in_icon_mute of plug_in_icon_unmute naast de naam van de deelnemer aan de vergadering waarvan u het geluid wilt dempen of waarvoor u het dempen ongedaan wilt maken. De huidige gedempte deelnemers worden aangeduid met een pictogram plug_in_icon_conf_muted.

Het geluid van alle deelnemers aan de vergadering dempen of het dempen van alle deelnemers opheffen:

1.Klik op het pictogram plug_in_icon_mute of plug_in_icon_unmute onder aan het vergaderingsscherm. De huidige gedempte deelnemers worden aangeduid met een pictogram plug_in_icon_conf_muted.

De vergadering vergrendelen:

1.Klik op het pictogram plug_in_icon_conf_unlock onder aan het vergaderingsscherm. Het pictogram verandert in plug_in_icon_conf_lock en er kunnen geen andere gebruikers gaan deelnemen aan de vergadering terwijl deze is vergrendeld.

De vergadering ontgrendelen:

1.Klik op het pictogram plug_in_icon_conf_lock onder aan het vergaderingsscherm. Het pictogram verandert in plug_in_icon_conf_unlock.