Klik op het outlook_messages_tab_iconpictogram om de voicemailberichten in uw mailbox weer te geven. Het pictogram geeft een rode stip weer als u nieuwe berichten hebt. U kunt het tabblad gebruiken voor het sorteren, beheren en afspelen van uw berichten.

162

Een bericht afspelen:

1.Selecteer het bericht dat u wilt afspelen.

2.Klik op het pictogram outlook_playback_icon om het afspelen van het bericht te starten. U kunt de andere pictogrammen gebruiken om het afspelen van het bericht te besturen.

De optie Afspelen op pc bepaalt of het afspelen plaatsvindt op uw telefoon of via uw pc. U kunt de standaardwaarde voor deze optie instellen via uw profielinstellingen.

Een bericht verwijderen:

1.Selecteer het bericht dat of de berichten die u wilt verwijderen.

2.Klik op Verwijderen.

De beller terugbellen:

1.Klik op de naam van de beller.

Toevoegen aan uw contactpersonen:

1.Klik op het pictogram outlook_add_contact. Er wordt een nieuwe contactpersoon gemaakt met de informatie die beschikbaar is bij het bericht.

2.Vul de resterende gegevens voor de contactpersoon in en klik op Bijwerken.