Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Dit onderdeel vat de verschillende instellingen samen die deel uitmaken van een profiel.

Profielinstellingen

Oproep overnemen

Oproep overnemen aan/uit.

Mobility

Standaard bureautelefoon

Oproepen doorschakelen.

Mobiel twinnen.

Telewerker.

Voicemail

Voicemail aan/uit.

Terugbellen bij voicemail aan/uit.

Voicemail uitgaand bellen aan/uit.

Luisteren op uw telefoon/luisteren op uw pc.

Selecteer welke voicemailbegroeting u wilt gebruiken.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022