one-X Portal laat u toe profielen aan te maken die een reeks telefoonsysteeminstellingen bevatten. Door te selecteren welk van uw bewaarde profielen actief is, past u de reeks instellingen op het telefoonsysteem toe. Aan de hand van profielen kunt u dus gemakkelijk controleren naar waar uw oproepen worden doorgeschakeld en hoe ze worden behandeld.

U hebt standaard 3 profielen, namelijk Kantoor, Mobiel en Thuis. U kunt deze profielen bewerken, maar u kunt ze niet verwijderen. U kunt nog 4 profielen toevoegen die u kunt bewerken en verwijderen. Er verschijnt ook een speciaal profiel Gedetecteerd. Het geeft weer wanneer uw huidige telefoonsysteeminstellingen niet overeenstemmen met uw profielen.

Profielinstellingen

Oproep overnemen

Oproep overnemen aan/uit.

Mobility

Standaard bureautelefoon

Oproepen doorschakelen.

Mobiel twinnen.

Telewerker.

Voicemail

Voicemail aan/uit.

Terugbellen bij voicemail aan/uit.

Voicemail uitgaand bellen aan/uit.

Luisteren op uw telefoon/luisteren op uw pc.

Selecteer welke voicemailbegroeting u wilt gebruiken.

Voorbeeld

Aan de hand van een reeks profielen kunt u snel schakelen tussen verschillende doorschakellocaties en verschillende ontvangen oproepen. U kunt bijvoorbeeld een reeks profielen als volgt configureren:

profiles set

Deze gebruiker heeft de profielen als volgt ingesteld:

Het Kantoor profiel is ingesteld om oproepen naar het bureautoestel van de gebruiker te sturen. Voicemail is ingeschakeld als oproepen onbeantwoord overgaan en zo ook 'oproep overnemen' om andere one-X Portal-gebruikers oproepen te laten aannemen.

Het Mobiel profiel is ingesteld om mobiel twinnen te gebruiken om over te gaan op het bureautoestel van andere gebruikers of op een ander nummer. Voicemail en oproep overnemen zijn ook nog geactiveerd.

Het Thuis profiel is ingesteld om oproepen door te verbinden naar een extern nummer. Voicemail is geactiveerd, maar oproep overnemen is uitgeschakeld.

Profielen aanmaken en gebruiken

Het 'gedetecteerde' profiel gebruiken

Een nieuw profiel toevoegen

Een actief profiel selecteren

Het profiel configureren

Een profiel bewerken