Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

Het kan gebeuren dat een IM-sessie (instant message) niet voldoende is om een idee over te brengen, of dat een telefoonoproep sneller tot het gewenste resultaat leidt. U kunt de persoon vanuit het IM-conversatievenster bellen door de opdracht @bellen in te voeren.

U kunt alleen een telefoonoproep starten tijdens een IM-conversatie met een contactpersoon in uw one-X Portal-systeemtelefoonboek.

U kunt een telefoonoproep starten zelfs als u one-X Mobile of een externe IM-client gebruikt.

Als een telefoonoproep wordt gestart, betekent dat niet dat de IM-sessie wordt beëindigd. U kunt tegelijkertijd via de telefoon en via IM communiceren.

Een berichtsessie wijzigen in een telefoongesprek:

1.Typ, op enig moment, tijdens een IM-conversatie met een contactpersoon in uw one-X Portal-systeemtelefoonboek de opdracht @bellen.

2.Druk op Enter.

3.In de IM-sessie wordt het volgende bericht weergegeven: "<gebruikersnaam> wil met uw praten - uw telefoon gaat zo over". Het systeem zet een oproep op tussen uw telefoon en de andere persoon.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022