Als u op het tabblad plug_in_icon_scheduled klikt, worden uw geplande vergaderingen weergegeven. Dit zijn vergaderingen waarvoor u bent uitgenodigd en vergaderingen die u zelf hebt gepland.

plug_in_conferences_tab

conference_icon_host Een vergadering waarvan u de voorzitter bent.

conference_icon_other Een vergadering waarvoor u bent uitgenodigd.

conference_icon_recurring Een terugkerende vergadering.

U kunt de vervolgkeuzelijst bovenaan gebruiken om te selecteren welke vergaderingen worden weergegeven:

Nieuw
Toon geplande vergaderingen die in de toekomst zullen plaatsvinden.

Historisch
Toon geplande vergaderingen die in het verleden hebben plaatsgevonden. Standaard bewaart het systeem vergaderingsdetails gedurende maximaal 15 dagen (ingesteld door uw systeembeheerder).

Alle
Toon zowel toekomstige als eerder geplande vergaderingen.