U kunt de invoegtoepassing gebruiken om een vergadering te plannen.

Een nieuwe vergadering plannen:

1.Selecteer het tabblad plug_in_icon_scheduled Vergaderingen.

2.Klik op het pictogram plug_in_icon_conference_add.

3.Voer in het gedeelte Deelnemers de personen in die u wilt uitnodigen voor de oproep. Terwijl u typt, worden in de portal gevonden resultaten uit de telefoonboeken weergegeven. Selecteer een resultaat om de vermelding te voltooien. U kunt een hele groep uit uw persoonlijke telefoonboek toevoegen door de groepsnaam te typen.

U kunt een externe contactpersoon toevoegen die momenteel niet in het telefoonboek voorkomt door op het pictogram external_invite te klikken en de gewenste details in te voeren.

U kunt zoeken naar een contactpersoon in het telefoonboek door te klikken op conference_add_from_directory. Voer de naam in die u wilt zoeken en voer een zoekopdracht uit binnen de lijst met contactpersonen in het persoonlijke telefoonboek en systeemtelefoonboek. Klik op een van de resultaten om dit toe te voegen aan de deelnemers.

4.Voer een onderwerp in dat de reden voor de vergadering samenvat.

5.De velden Voorzitterscode en Deelnemerscode komen automatisch overeen met uw pincode voor de vergadering. Indien nodig, kunt u deze echter wijzigen.

6.Stel in Locatie een vermelding van de fysieke locatie van een fysieke vergadering in die tegelijkertijd met de audiovergadering plaatsvindt.

7.Voer in Omschrijving eventuele aanvullende details voor de vergadering in.

8.Stel de datum en tijd in voor het begin van de vergadering en voor het einde van de vergadering.

9.Als u wilt dat de server de deelnemers belt aan het begin van de vergadering, selecteert u Automatisch uitnodigen.

10.Als u een sessie voor online samenwerking wilt uitvoeren parallel aan de audiovergadering, bijvoorbeeld om documenten te delen, selecteert u Webvergadering en voert u de URL voor toegang tot de sessie in.

11.Als u de vergadering met regelmatige tussenpozen wilt herhalen, selecteert u Terugkeer en stelt u de frequentie voor de herhaalde vergaderingen in en wanneer de herhalingen moeten eindigen.

Terugkeerpatroon
Met dit veld kunt u de frequentie van elke herhaalde vergadering selecteren.

Dagelijks
Indien geselecteerd, zijn de extra opties Elke dag of Elke weekdag beschikbaar.

Wekelijks
Indien geselecteerd, kunt u vervolgens opgeven op welke dagen van de week de vergadering moet plaatsvinden.

Maandelijks
Indien geselecteerd, kunt u de dag van de maand (op datum) selecteren en opgeven hoeveel maanden er tussen herhalingen liggen.

Selecteer het bereik van het terugkeerpatroon
In dit veld kunt u de datum instellen waarop de herhaalde vergaderingen moeten eindigen.

11.Als vergaderingsvoorzitter kunt u per e-mail een vergaderingsrapport ontvangen na beëindiging van de vergadering. Hiertoe selecteert u E-mailrapport.

12.Klik op Plannen.

13.Klik op OK.