Het systeemtelefoonboek bevat huntgroepen die zijn geconfigureerd in het telefoonsysteem (behalve de huntgroepen die op "buiten telefoonboek" zijn ingesteld door de systeembeheerder). U kunt het systeemtelefoonboek gebruiken om zich te concentreren op een specifieke groep en alleen de leden van die groep weer te geven.

De leden van een huntgroep weergeven:

1.Selecteer in het gadget Telefoonboek het tabblad icon system Systeem.

2.Klik op het pictogram conference_meetings_view_start_conf.

3.Er wordt een lijst met groepen weergegeven waarin u de gewenste groep kunt selecteren. Voer zo nodig de groepsnaam in en klik op icon search all om de lijst met weergegeven groepen te filteren.
system_directory_groups

4.Als de gewenste groep wordt weergegeven, klikt u op de groepsnaam. De leden van de huntgroep worden weergegeven in het telefoonboekvenster.

5.U kunt het zoekvak links nog steeds gebruiken om alleen groepsleden weer te geven met overeenkomende namen of nummers.

De filter voor huntgroepen wissen:

1.Klik op het pictogram conference_meetings_view_start_conf en selecteer Alle.

2.In het telefoonboek worden weer alle gebruikers en groepen weergegeven.