Please enable JavaScript to view this site.

one-X Portal gebruiken

U kunt uw gebruikerswachtwoord wijzigen. Dit is het wachtwoord dat u gebruikt om aan te melden bij one-X Portal en andere IP Office-toepassingen. Dit is niet hetzelfde als uw voicemailcode of de aanmeldcode voor de telefoon.

U kunt ook uw wachtwoord wijzigen zonder zich aan te melden bij one-X Portal. Hiertoe klikt u op Wachtwoord wijzigen onder in het aanmeldingsmenu.

Het wachtwoord wijzigen:

1. Selecteer op het tabblad Configuratie de optie Beveiliging.
change_password

2. Typ uw huidige wachtwoord in het veld Huidig wachtwoord.

3. Typ het nieuwe wachtwoord in de velden Nieuw wachtwoord en Nieuw wachtwoord bevestigen. Let op de weergegeven regels voor wat moet worden opgenomen in het wachtwoord. Deze regels worden ingesteld door uw systeembeheerder via het telefoonsysteem.

4. Klik op Bevestigen. Als het nieuwe wachtwoord niet aan de regels voor wachtwoordcomplexiteit voldoet, wordt op de one-X Portal een bericht weergegeven om het opnieuw te proberen.

5.Nadat u het wachtwoord hebt gewijzigd, vraagt het systeem u opnieuw aan te melden.

 

Prestatiecijfers, gegevens en bewerkingen die in dit document worden genoemd zijn standaard en moeten specifiek schriftelijk worden bevestigd door Avaya voordat deze van toepassing worden op een bepaalde order of een bepaald contract. Het bedrijf behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken wijzigingen of aanpassingen door te voeren. De openbaarmaking van informatie in dit document houdt geen vrijstelling in van octrooien of andere beschermende rechten van Avaya of anderen. Alle handelsmerken die worden aangeduid met ™, ® of © zijn respectievelijk gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken en zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren.

© 2022 AVAYA
Uitgave 17.b.-
maandag 17 januari 2022